Τι με προβλημάτισε για «τα επαγγέλματα του μέλλοντος» (σκέψεις για τη συζήτηση στο Γαλλικό Ινστιτούτο από την εθελόντριά μας Εύα Χυσάι)

Τι με προβλημάτισε για τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος: γράφει η εθελόντριά μας Εύα Χυσάι (27-3-2015)

binoculars

Την Παρασκευή είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω δυο ομιλίες στρογγυλής τραπέζης.

Οι ομιλητές ήταν από το χώρο εργασίας τόσο της Ελλάδας όσο και της Γαλλίας. Οι ομιλητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που δέχτηκαν από το συντονιστή της ομιλίας, αλλά και από τους ακροατές τους.

Αρχικά σε ερώτηση που τέθηκε σχετικά με την ευθύνη των πανεπιστημίων απέναντι στους φοιτητές, η απάντηση που δόθηκε ήθελε τα πανεπιστήμια να εφοδιάζουν τους φοιτητές με δεξιότητες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις καθώς και τεχνογνωσία, χρήσιμα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Ένα σημείο στο οποίο στάθηκαν σχεδόν όλοι οι ομιλητές είναι η εκμάθηση των ανθρώπων στο να δουλεύουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, πράγμα το οποίο πρέπει να έχουν μάθει ήδη μέχρι τα 25 τους χρόνια. Σύμφωνα με έναν από τους ομιλητές, οι βασικές ικανότητες αποκτώνται από το νηπιαγωγείο, που διαμορφώνεται ο εγκέφαλος και μαθαίνουμε να επικοινωνούμε με το περιβάλλον. Επισήμανε επίσης, ότι το τελευταίο που πρέπει να μάθει ένα παιδί είναι το να είναι εχθρικός στους ξένους.

Όσον αφορά στα πανεπιστήμια, ανέφερθηκε πως η προπτυχιακή εκπαίδευση εφοδιάζει τους ανθρώπους με τη βασική γνώση και λογική σκέψη, ενώ η μεταπτυχιακή είναι αυτή που συνδέει τις επιχειρήσεις με την έρευνα και τα εργαστήρια.

Μια άλλη από τις ερωτήσεις που τέθηκαν και απασχολεί πολλούς νέους είναι το τι αναζητούν οι επιχειρήσεις για να προσλάβουν κάποιον. Σύμφωνα με τους ομιλητές, τα στοιχεία που δίνουν έμφαση οι επιχειρήσεις είναι το το γενικότερο προφίλ, οι ξένες γλώσσες καθώς και η κοινωνικότητα του υποψηφίου. Θετική θεωρούν την προϋπηρεσία στο εξωτερικό και επισημαίνουν πως ο άνθρωπος δε χρειάζεται να ακολουθήσει επάγγελμα στον τομέα που έχει σπουδάσει. Αντίθετα μπορεί να δοκιμάσει διαφορετικά επαγγέλματα, αφού όσο πιο ανοιχτοί είναι οι άνθρωποι τόσο πιο εύκολη είναι η παραμονή τους στο χώρο εργασίας.

Αναφορικά με το ερώτημα για το ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αυτά εντάσσονται παγκόσμια. Ένας από τους ομιλητές, ανέφερε πως βιώνουμε μια τεχνολογική επανάσταση και τόνισε τη σημασία και τη διαφύλαξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του καθενός, το οποίο είναι κάτι που έχει κάποιος και ξεχωρίζει και όχι κάτι που θα ήθελε να έχει. Σημασία επίσης δόθηκε στην έννοια της δικτύωσης και στο γεγονός ότι μέσω αυτής μπορούν ”να ανοίξουν πόρτες”.

Όσον αφορά στους αποφοίτους, οι ομιλητές έδωσαν τη συμβουλή να μην απομακρύνονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και να “κυνηγούν τις ευκαιρίες” μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν.
Στη συνέχεια, όλοι οι ομιλητές εστίασαν στο γεγονός πως κίνητρο των επιχειρήσεων είναι η ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών. Για αυτό το λόγο, αναζητούν να προσλάβουν άτομα που μπορούν να ξεφύγουν από τα “στενά όρια” και να προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα.