Κοινωνικές Δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες

Σε μία παρουσίαση που έχει αναρτηθεί (Ιανουάριος 2013) στην ηλεκτρονική πύλη ανάρτησης παρουσιάσεων Slideshare  παρουσιάζονται σημαντικές Δεξιότητες – Κλειδιά τις οποίες αναζητα ένας εργοδότης από έναν εργαζόμενο. Παρουσιάζονται ειδικότερα οι λεγόμενες κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες συναρτώνται κυρίως με την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα άτομα (αγγλικά soft skills)

Η παρουσίαση καταγράφει αρχικά τα βασικά ερωτήματα που θέτει ο εργοδότης για να ελέγξει αν ένας υποψήφιος είναι κατάλληλος και στη συνέχεια επικεντρώνεται σε εκείνες τις οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) που είναι ιδιαιτέρως σημαντικές, παραθέτοντας παραδείγματα. Ανάμεσα σε άλλα αναφέρονται:

[bullet_list]

  • η ικανότητα κάποιου να ακούει (good listener)
  • η ικανότητα να επικοινωνεί με τους άλλους
  • η αξιοπιστία (να μπορούν οι άλλοι να βασιστεί σε αυτόν)
  • η τάξη
  • η φιλικότητα
  • η φιλικότητα
  • η αμεσότητα στις αντιδράσεις
  • το αίσθημα δικαίου και η συμπεριφορά σε άλλους με δίκαιο τρόπο
  • η σκληρή δουλειά

[/bullet_list]

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα την παρουσίαση [underline_header]εδώ [/underline_header]

Χαρακτηριστικά