20 επαγγέλματα του μέλλοντος

Σε μία παρουσίαση που αναρτήθηκε πρόσφατα στην ηλεκτρονική πύλη ανάρτησης παρουσιάσεων Slideshare παρουσιάζονται 20 επαγγέλματα που μπορεί να έχουν ζήτηση στο μέλλον. Κάποια από αυτά ήδη ασκούνται αλλά αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη ζήτηση σύντομα. Άλλα δεν υπάρχουν καν σήμερα αλλά προβλέπεται ότι θα εμφανιστούν.

Η παρουσίαση ξεκινά από την παραδοχή ότι στο παρελθόν η επαγγελματική ζωή ήταν πιο σταθερή και η εξέλιξή της για τον καθένα γραμμική και σταδιακή, πάνω σε ένα δρόμο, σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο. Οι άνθρωποι διάλεγαν μία καριέρα μετά την αποφοίτησή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα και έμεναν σε αυτήν. Στη σύγχρονη εποχή που η τεχνολογία προκαλεί ριζικές αλλαγές, το μοντέλο αυτό δε λειτουργεί πλέον.
Η επαγγελματική ζωή, το χτίσιμο της καριέρας του καθενός, είναι πλέον πολύπλοκη, κινείται σε περισσότερα πεδία, αρκετά εξειδικευμένα, περιλαμβάνει συνεργασίας και – το κυριότερο – βρίσκεται διαρκώς σε μεταβολή και εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά η καριέρα κάποιου θα αποτελεί στην ουσία ένα σύνολο από …μικρο-καριέρες!

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση [underline_header] εδώ[/underline_header]