Τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται σε κάθε παραγωγικό κλάδο, διερευνά το CEDEFOP

Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training

Το Cedefop, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (European Centre for the Development of Vocational Training) που είναι ένας αυτοτελής φορέας (agency) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη) διενεργεί μία πολύ σημαντική εργασία στο πεδίο των δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα “skills needs in sectors” διερευνεί επιλεγμένους τομείς της οικονομίας για να εξετάσει ποιες είναι οι αναγκαίες δεξιότητες και προσόντα που είναι αναγκαίες σε κάθε τομέα, τόσο παραδοσιακά μέχρι σήμερα όσο και σε προοπτική, οι νέες ανάγκες δηλαδή.

Επιμέρους τομεακές ομάδες εργασίες εξετάζουν επιλεγμένους επιμέρους επαγγελματικούς τομείς και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, σε διάφορα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας (προκαταρκτικά και αναλυτικότερα αποτελέσματα).

Ήδη έχουν δημοσιευθεί ενδιαφέρουσες εκθέσεις για τους τομείς: [bullet_list]

  • υγείας
  • αγροτικής παραγωγής/τροφίμων
  • νανοτεχνολογίας
  • τουρισμού

[/bullet_list]

Περισσότερα σχετικώς μπορείτε να δείτε  [underline_header] εδώ [/underline_header]