Παλιά Προγράμματα

Προγράμματα της ΑΕΛΙΑ 2015-2018

Από την ίδρυσή της και δυναμικά από το 2015 και μετά η ΑΕΛΙΑ έχει οργανώσει και υλοποιήσει ήδη αρκετά σημαντικά Προγράμματα Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης. Το κάθε Πρόγραμμα είχε διάρκεια από 4 έως και 18 μήνες και αφορούσε συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών (συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή συγκεκριμένου κλάδου) ή/και συγκεκριμένου τύπου επαγγελματικά σχέδια.

Τα Προγράμματα Ενδυνάμωσης που έχουμε υλοποιήσει ήταν τα ακόλουθα:

Επινήσια Ηώς – Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας νησιωτών επαγγελματιών

Το σημαντικότερο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης που έχουμε υλοποιήσει με 350 άμεσα επωφελούμενους και με 1500 συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικές δράσεις ήταν τη διετία 2015-2017 το Πρόγραμμα «ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς» (με μέγα δωρητή το ΙΣΝ Νιάρχος και σημαντικούς χορηγούς εκ των οποίων και το ΠΙΟΠ   και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η BlueStar Ferries, φορείς με τους οποίους εν συνεχεία συνεργαστήκαμε ξανά βλ κατωτέρω)

Στο Επινήσια Ηώς οποίο ταξιδέψαμε μέσα σε 10 μήνες σε 24 Νησιά της χώρας και γνωρίσαμε επαγγελματίες κάθε ηλικίας, πραγματοποιήσαμε επιτόπου εκπαιδευτικές δράσεις και στη συνέχεια  παρείχαμε εξ αποστάσεως υποστήριξη με mentoring μέσω των 75 εθελοντών μεντόρων μας καθώς και δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών αλλά και χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες. (βλ και Ιστοσελίδα Προγράμματος)

“Δημιουργώ Επαγγελματικά” – Για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας επαγγελματιών του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Κλάδου σε 3 πόλεις

 

Ένα μείζον πρόγραμμα που υλοποιήσαμε τη διετία 2017-2018 ήταν το Πρόγραμμα «Δημιουργώ Επαγγελματικά»  για επαγγελματίες design – δημιουργικού κλάδου & πολιτιστικού κλάδου από 3 πόλεις (Ιωάννινα, Χίος, Βόλος), το οποίο υλοποιήσαμε για λογαριασμό του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς -ΠΙΟΠ

Στο Πρόγραμμα επισκεφτήκαμε 3 από τις πόλεις (Ιωάννινα, Χίος, Βόλος) που στεγάζουν Μουσεία του ΠΙΟΠ και πραγματοποιήσαμε 2ήμερες εκπαιδευτικές δράσεις και συμβουλευτικές συναντήσεις ενώ στη συνέχεια υποστηρίξαμε εξ αποστάσεως τους επαγγελματίες που υποστηρίξαμε με mentoring και δικτύωση.

 

“Το Νησί μου 12 Μήνες” – Πρωτοβουλία στήριξης επαγγελματιών να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα νησιών εκτός καλοκαιρινής περιόδου

Το 2017, ως συνέχεια του “ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς” υλοποιήσαμε την Πρωτοβουλία το «Νησί μου 12 Μήνες» στην οποία υποστηρίξαμε ενεργά Ενέργειες κατοίκων 10 νησιών για την προσέλκυση off season επισκεπτών σε ελληνικά νησιά με πόλο έλξης δραστηριότητες φυσιολατρικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές ή συνεδριακές. Χορηγός ήταν η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και μέγας υποστηρικτής η BlueStar Ferries