ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δραστηριότητα Μάθησης & Ανάπτυξης της ΑΕΛΙΑ

Συνδυάζοντας ενέργειες Μάθησης & ενέργειες Ανάπτυξης

Κάθε Δράση της ΑΕΛΙΑ συνδυάζει περισσότερες ενέργειες :

  • Ενέργειες Μάθησης (συλλογικής ή ατομικής), όπως τα Training Workshops, τα Storytelling Workshops ή οι Πρακτικές Ασκήσεις.
  • Ενέργειες Ανάπτυξης  όπως το Mentoring – σε διαφορετικές μορφές – ή η Δικτύωση. 

Παράλληλα, με τα AELIA Power-Up Projects (Projects Σύντομης Πρακτικής Εξάσκησης) προσφέρεται ταυτόχρονα Μάθηση αλλά και προσωπική Ανάπτυξη.

Mentoring από την ΑΕΛΙΑ 

Το Mentoring είναι μία Ενέργεια Ανάπτυξης που αποτέλεσε από την αρχή επίκεντρο σε όλες τις Δράσεις της ΑΕΛIA με διαφορετικές μορφές:

   • Με συνεδρίες Mentoring με τους  συνεργαζόμενους επαγγελματίες & τις εταίρους της ΑΕΛΙΑ
   • Με ασύγχρονο Mentoring μέσω 24/7 chat με την εκάστοτε ομάδα της ΑΕΛΙΑ (*AELIA Power-up Chat)
   • Με συλλογικό Mentoring αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο ειδικών ομαδικών συνεδριών (*AELIA Powerminds)

Δράσεις – Υπηρεσίες -Συνεργασίες

Από το 2013 έως σήμερα, η ΑΕΛΙΑ υλοποιεί τις ενέργειες Μάθησης & Ανάπτυξης που σχεδιάζει σε Δράσεις ή Προγράμματα που σχεδιάζει και διοργανώνει είτε (α) η ίδια είτε (β) για  λογαριασμό άλλων οργανισμούς καθώς και σε συνεργατικές Δράσεις με άλλους οργανισμούς.

Επίσης, η ΑΕΛΙΑ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άλλους φορείς για το σχεδιασμό Προγραμμάτων ή σύνθετων Δράσεων ή μεμονωμένων Ενεργειών Μάθησης & Ανάπτυξης.

Οι Δράσεις και τα Προγράμματα που υλοποιεί η ΑΕΛΙΑ είναι:

Σύνθετες Δράσεις για την Ενδυνάμωση (powering up) των συμμετεχόντων που περιλαμβάνουν περισσότερες Ενέργειες Μάθησης & Ανάπτυξης οι οποίες έχουν σύντομη διάρκεια (από 1 ημέρα έως 15 ημέρες) και ενδυναμώνουν τα άτομα:

  • για την εκκίνηση της σταδιοδρομίας,
  • για ανάπτυξη σταδιοδρομίας,
  • για δημιουργία επιχειρηματικών εγχειρημάτων
  • για ενδυνάμωση επιχειρηματιών

και με αντικείμενο είτε συγκεκριμένες δεξιότητες είτε  πεδία γνώσης είτε συγκεκριμένους στόχους επαγγελματικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης 

Power-Ups &  PowerUp Projects

Τα Power-Ups της ΑΕΛΙΑ μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές αλλά συχνά περιλαμβάνουν και Power-Up Projects. Συγκεκριμένα:

  • είτε επικεντρώνονται σε Projects Πρακτικής Εξάσκησης (Power-Up Projects), 
  • είτε περιλαμβάνουν περισσότερες ενέργειες και ανάμεσα σε αυτές και  τα Power-Up Projects

Προγράμματα 6-24 μηνών που ενδυνάμωνουν επαγγελματίες στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους, στηρίζοντάς τους

  • στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων
  • στο σχεδιασμό νέων επαγγελματικών βημάτων
  • στην υλοποίηση επαγγελματικών στόχων

Προγράμματα 4-12 μηνών που στηρίζουν επιχειρηματίες ή υποψήφιους επιχειρηματίες

  • για την ενίσχυση του επιχειρηματία που ξεκινά ένα εγχείρημα &
  • για την ενδυνάμωση του επιχειρηματία που αναπτύσσει το εγχείρημά του.