Ενημέρωση για την Αγορά Εργασίας

Μελετάμε και Ενημερώνουμε

Η ομάδα της αέλια  από το 2013 και μέχρι σήμερα μελετά συστηματικά και αποκτά συνεχώς νέες γνώσεις:

 • για τις εξελίξεις σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους
  • ως προς τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε επιμέρους κλάδους και
  • ως προς τις σύγχρονες απαιτήσεις των θέσεων εργασίας
  • ως προς τις προοπτικές για ελεύθερους επαγγελματίες στον εκάστοτε κλάδο
  • ως προς τις δυνατότητες για επιχειρηματική δραστηριότητα
 • για τα κρίσιμα ζητήματα για την επαγγελματική ανάπτυξή μας όπως
   • η διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας,
   • η διαχείριση συνεργασιών,
   • η δικτύωση,
   • η μάθηση και η απόκτηση νέων γνώσεων
   • η αυτό-βελτίωση, και
   • οι κοινωνικές δεξιότητες (soft skills)

Προσφέρουμε αυτές τις γνώσεις μέσω των workshops μας, μέσω των project πρακτικής εξάσκησης & του mentoring και μέσω των social media της αέλια (AELIA Facebook, AELIA Creatives Facebook, AELIA Tech Facebook, AELIA Linkedin and AELIA Instagram)