Η ΑΕΛΙΑ πρόσφερε μάθηση & ανάπτυξη σε νησιώτες

Από το 2015 και μέχρι το 2020 η ΑΕΛΙΑ οργάνωσε ένα μείζον Πρόγραμμα και μία Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης για νησιώτες ενώ υλοποίησε και μεμονωμένες ενέργειες Μάθησης & Ανάπτυξης σε ελληνικά νησιά.

Επινήσια Ηώς – Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας νησιωτών επαγγελματιών

Το σημαντικότερο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης που έχουμε υλοποιήσει με 350 άμεσα επωφελούμενους και με 1500 συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικές δράσεις ήταν τη διετία 2015-2017 το Πρόγραμμα «ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς» (με μέγα δωρητή το ΙΣΝ Νιάρχος και σημαντικούς χορηγούς εκ των οποίων και το ΠΙΟΠ   και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η BlueStar Ferries, φορείς με τους οποίους εν συνεχεία συνεργαστήκαμε ξανά βλ κατωτέρω)

Στο Επινήσια Ηώς οποίο ταξιδέψαμε μέσα σε 10 μήνες σε 24 Νησιά της χώρας και γνωρίσαμε επαγγελματίες κάθε ηλικίας, πραγματοποιήσαμε επιτόπου εκπαιδευτικές δράσεις και στη συνέχεια  παρείχαμε εξ αποστάσεως υποστήριξη με mentoring μέσω των 75 εθελοντών μεντόρων μας καθώς και δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών αλλά και χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες. (βλ και Ιστοσελίδα Προγράμματος)

 

“Το Νησί μου 12 Μήνες” – Πρωτοβουλία στήριξης επαγγελματιών να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα νησιών εκτός καλοκαιρινής περιόδου

Το 2017, ως συνέχεια του “ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς” υλοποιήσαμε την Πρωτοβουλία το «Νησί μου 12 Μήνες» στην οποία υποστηρίξαμε ενεργά Ενέργειες κατοίκων 10 νησιών για την προσέλκυση off season επισκεπτών σε ελληνικά νησιά με πόλο έλξης δραστηριότητες φυσιολατρικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές ή συνεδριακές. Χορηγός ήταν η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και μέγας υποστηρικτής η BlueStar Ferries