Η ΑΕΛΙΑ

Μάθηση & Ανάπτυξη σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών

Σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών στην οικονομική και κοινωνική ζωή και ιδίως στον Κόσμο της Εργασίας, η ΑΕΛΙΑ από το 2013 ενδυναμώνει στη σταδιοδρομία τους, μέσω Μάθησης & Ανάπτυξης, επαγγελματίες, επιχειρηματίες αλλά και μελλοντικούς επαγγελματίες ή επιχειρηματίες  διαφορετικών επαγγελματικών πεδίων και διαφορετικής φάσης σταδιοδρομίας ή/και ηλικίας.

Οι δραστηριότητες της ΑΕΛΙΑ ενισχύουν τους συμμετέχοντες:

    1. Σε βήματα της επαγγελματικής τους ανάπτυξης,
    2. Σε βήματα ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους εγχειρημάτων,
    3. Σε βήματα της εκπαιδευτικής ή ερευνητικής τους πορείας.

Πώς προσφέρουμε Μάθηση & Ανάπτυξη

Πότε προσφέρουμε Μάθηση & Ανάπτυξη