Επαγγελματική Ενδυνάμωση – Απασχολησιμότητα

“To Μήλο” – Πρόγραμμα για την ενδυνάμωση της Απασχολησιμότητας

Το 2020 ξεκίνησε η υλοποίηση του Προγράμματος  “Tο Μήλο- Πρόγραμμα για να βελτιώσεις την απασχολησιμότητά σου“.

Το Μήλο» είναι ένα Πρόγραμμα Ενίσχυσης Απασχολησιμότητας (Employability Acceleration Program) διάρκειας 6 μηνών που απευθύνεται κυρίως σε νέους επαγγελματίες χωρίς μεγάλη εργασιακή εμπειρία που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της επαγγελματικής τους πορείας αλλά και «υποψήφιους επαγγελματίες» δηλ. πρόσφατους αποφοίτους εκπαίδευσης.

Μέσω «του Μήλου» η ΑΕΛΙΑ στηρίζει επαγγελματίες στην ενίσχυση της Απασχολησιμότητάς τους βοηθώντας τους

  • να λύσουν κρίσιμα ζητήματα ή/και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το πρώτο τους επαγγελματικό βήμα ή το επόμενο επαγγελματικό τους σχέδιο
  • να συνειδητοποιήσουν και να προσδιορίσουν τα στοιχεία της δικής τους Απασχολησιμότητας (την Ταυτότητα Απασχολησιμότητας – Employability Profile)
  • να βελτιώσουν την Απασχολησιμότητά τους

Στους 6 μήνες του Προγράμματος, προσφέρουμε:

  • (α) συμβουλευτική υποστήριξη σε συνεδρίες mentoring και coaching,
  • (β) εκπαιδευτικά workshops, δια ζώσης ή διαδικτυακά,
  • (γ) ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης και
  • (δ) δικτύωση με άλλους επαγγελματίες για δυνητικές συνεργασίες ή/και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών

“Το Μήλο” ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 πιλοτικά και θα προσφέρεται κάθε 6 μήνες. Ο αριθμός των επωφελουμένων θα προσδιορίζεται σε κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

“Syndesis/Tech-4-Work & Work-4-Tech”: Σε υποστηρίζουμε στην τεχνολογικά ενισχυμένη εργασιακή πραγματικότητα

Για το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται το Πρόγραμμα «Σύνδεσις»/Syndesis by AELIA  με 2 πυλώνες:

ΠΥΛΩΝΑΣ Syndesis/Tech-4-Work : Θα έχει στόχο την προσαρμογή εργαζομένων και επαγγελματιών, χωρίς υπόβαθρο τεχνολογικών γνώσεων ή σπουδών, στην νέα τεχνολογικά ενισχυμένη εργασιακή πραγματικότητα. Το“Syndesis/Tech-4-Work by AELIA θα είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης προσόντων (upskilling) και ενδυνάμωσης ώστε να βοηθήσουμε επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν εξοικείωση με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αλλά και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί σήμερα η τεχνολογία σε όλους τους κλάδους. Περισσότερα δες εδώ

ΠΥΛΩΝΑΣ Syndesis/Work-4-Tech: Θα έχει στόχο την υποστήριξη εργαζομένων στο χώρο της τεχνολογίας, αποφοίτων σπουδών τεχνολογίας, για την ενίσχυση των soft skills τους

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ήδη έγινε πιλοτική εφαρμογή δράσεων του πυλώνα “Syndesis/Tech-4-Work” σε 10 επωφελούμενους από τον Οκτώβριο 2019 έως και το Φεβρουάριο 2020 και διακόπηκε λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του Covid-19.