Τρέχοντα Προγράμματα

OG Power Up – Πρόγραμμα “Προ-θερμοκοιτίδας” για το Orange Grove

ΑΕΛΙΑ συνεργάζεται με την επιχείρηση AELIA CoCo της συν-ιδρύτριας Σοφία Μακρή και οργανώνουμε για λογαριασμό του ORANGE GROVE ένα διαδικτυακό πρόγραμμα “προ-θερμοκοιτίδας) (pre-incubation) με σκοπό να ενδυναμώσουμε υποψήφιους επιχειρηματίες που αν και εμφανίζουν μία δυναμική, δεν κρίθηκαν ακόμα έτοιμοι να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα θερμοκοιτίδας (incubation) του ORANGE GROVE (OG). Μέσω της ενδυνάμωσης του OG Power Up θα ενισχύσουμε την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού εγχειρήματος.

ΣΤΟΧΟΙ: Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι:

 • να κατανοήσουν τι σημαίνει στην πράξη η οργάνωση και λειτουργία μίας επιχείρησης (επιχειρηματικός εγγραμματισμός – entrepreneurship literacy)
 • να κατανοήσουν τι δεξιότητες, τι τρόπο σκέψης απαιτούνται για να επιτύχεις ως επιχειρηματίας & τι άλλες απαιτήσεις έχει η επιχειρηματικότητα για ένα άτομο (προφίλ επιχειρηματία – entrepreneurial profile)
 • να πραγματοποιήσουν την αυτοαξιολόγησή τους ως επιχειρηματίες και να κατανοήσουν το βαθμό ετοιμότητάς τους
 • να διαμορφώσουν (ή να αναδιαμορφώσουν) την αρχική τους επιχειρηματική ιδέα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ισχυρότερες προοπτικές να γίνει μία βιώσιμη επιχείρηση (αποδόμηση & αναδόμηση επιχειρηματικής ιδέας – deconstructing & re-constructing the entrepreneurial idea)
 •  να γίνουν δεκτοί σε πρόγραμμα θερμοκοιτίδας ή επιταχυντή (incubation or acceleration) για την υποστήριξη της δημιουργίας/ανάπτυξης της επιχείρησής τους (*έχοντας βελτιωμένη την επιχειρηματική τους ιδέα, ώστε να έχει περισσότερες προοπτικές βιωσιμότητας & ενισχυμένη την ετοιμότητά τους να ενισχύουν τις πιθανότητές τους)

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Οι επωφελούμενοι είναι 7 υποψήφιοι επιχειρηματίες ή επιχειρηματικές ομάδες που έχουν μία επιχειρηματική ιδέα ή έχουν ξεκινήσει ένα επιχειρηματικό εγχείρημα αλλά βρίσκονται στα πρώτα βήματα και δεν έχουν ακόμα πλήρως αναπτύξει τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης ούτε έχουν κάνει όλη την απαιτούμενη προετοιμασία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Διάρκεια: 3 Μήνες (14 εβδομάδες)

Έναρξη: 1.12.2020

Λήξη: 12.03.2021

 

“To Μήλο” – Πρόγραμμα για να βελτιώσεις την απασχολησιμότητά σου

Το 2020 ξεκίνησε η υλοποίηση του Προγράμματος  “Tο Μήλο- Πρόγραμμα για να βελτιώσεις την απασχολησιμότητά σου“.

Το Μήλο» είναι ένα Πρόγραμμα Ενίσχυσης Απασχολησιμότητας (Employability Acceleration Program) διάρκειας 6 μηνών που απευθύνεται κυρίως σε νέους επαγγελματίες χωρίς μεγάλη εργασιακή εμπειρία που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της επαγγελματικής τους πορείας αλλά και «υποψήφιους επαγγελματίες» δηλ. πρόσφατους αποφοίτους εκπαίδευσης.

Μέσω «του Μήλου» η ΑΕΛΙΑ στηρίζει επαγγελματίες στην ενίσχυση της Απασχολησιμότητάς τους βοηθώντας τους

 • να λύσουν κρίσιμα ζητήματα ή/και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το πρώτο τους επαγγελματικό βήμα ή το επόμενο επαγγελματικό τους σχέδιο
 • να συνειδητοποιήσουν και να προσδιορίσουν τα στοιχεία της δικής τους Απασχολησιμότητας (την Ταυτότητα Απασχολησιμότητας – Employability Profile)
 • να βελτιώσουν την Απασχολησιμότητά τους

Στους 6 μήνες του Προγράμματος, προσφέρουμε:

 • (α) συμβουλευτική υποστήριξη σε συνεδρίες mentoring και coaching,
 • (β) εκπαιδευτικά workshops, δια ζώσης ή διαδικτυακά,
 • (γ) ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης και
 • (δ) δικτύωση με άλλους επαγγελματίες για δυνητικές συνεργασίες ή/και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών

“Το Μήλο” ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 πιλοτικά και θα προσφέρεται κάθε 6 μήνες. Ο αριθμός των επωφελουμένων θα προσδιορίζεται σε κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

“Syndesis/Tech-4-Work & Work-4-Tech”: Σε υποστηρίζουμε στην τεχνολογικά ενισχυμένη εργασιακή πραγματικότητα

Για το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται το Πρόγραμμα «Σύνδεσις»/Syndesis by AELIA  με 2 πυλώνες:

ΠΥΛΩΝΑΣ Syndesis/Tech-4-Work : Θα έχει στόχο την προσαρμογή εργαζομένων και επαγγελματιών, χωρίς υπόβαθρο τεχνολογικών γνώσεων ή σπουδών, στην νέα τεχνολογικά ενισχυμένη εργασιακή πραγματικότητα. Το“Syndesis/Tech-4-Work by AELIA θα είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης προσόντων (upskilling) και ενδυνάμωσης ώστε να βοηθήσουμε επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν εξοικείωση με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αλλά και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί σήμερα η τεχνολογία σε όλους τους κλάδους. Περισσότερα δες εδώ

ΠΥΛΩΝΑΣ Syndesis/Work-4-Tech: Θα έχει στόχο την υποστήριξη εργαζομένων στο χώρο της τεχνολογίας, αποφοίτων σπουδών τεχνολογίας, για την ενίσχυση των soft skills τους

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ήδη έγινε πιλοτική εφαρμογή δράσεων του πυλώνα “Syndesis/Tech-4-Work” σε 10 επωφελούμενους από τον Οκτώβριο 2019 έως και το Φεβρουάριο 2020 και διακόπηκε λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του Covid-19.