Η δράση μας το 2019

Η αέλια ξεκίνησε τη δράση της από τον Οκτώβριο του 2013 και από τότε έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα, με μεμονωμένες πρωτοβουλίες ή στο πλαίσιο  Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης (Acceleration Programs).

Έχουμε προσφέρει την ευκαιρία για την απόκτηση γνώσεων και την εξάσκηση δεξιοτήτων μέσω των εκπαιδευτικών μας workshops ενώ έχουμε υποστηρίξει σημαντικό αριθμό ατόμων να υλοποιήσουν ένα επαγγελματικό τους σχέδιο ή να πάρουν επαγγελματικές αποφάσεις, μέσω συνεδριών mentoring και μέσω δικτυώσεων με άλλους επαγγελματίες για συνεργασία ή για ανταλλαγή απόψεων.

Τα Προγράμματα Ενδυνάμωσης

 

Σημαντικό στοιχείο της δράσης μας είναι τα Προγράμματα Ενδυνάμωσης (Acceleration Programs), διάρκειας από 12 έως 24 μήνες

Τα Προγράμματα Ενδυνάμωσης προσφέρουν:

  • Mentoring
  • Projects Σύντομης Πρακτικής Εξάσκησης, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτούν εμπειρία από την επαγγελματική ζωή στην πράξη.
  • Δικτύωση με άλλους επαγγελματίες
  • Πληροφόρηση και γνώση.