Η αέλια στο “Changemakers Day” της Ashoka

Η αέλια συμμετείχε στο “Changemakers Day” της Ashoka, που πραγματοποίηθηκε στις 18.07.2014 στο Orange Grove Athens

με ένα εργαστήριο για την ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα στην υλοποίηση ενός κοινωνικού εγχειρήματος:
Η σημασία των δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κανείς από την ιδέα στην υλοποίηση!

Περισσότερες πληροφορίες για την Ashoka μπορείτε να δείτε εδώ

 

φωτογραφία