Η αέλια στο Facebook

Τώρα μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα τόσο για τις δράσεις της αέλια όσο και για θέματα σχετικά με τη συμβουλευτική ανθρώπινου δυναμικού και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στη σελίδα της στο Facebook

 ΑΕΛΙΑ