ΔΡΥΜΟΣ-Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των δασών

Το ευρωπαικό πρόγραμμα DRYMOS, έχει ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της κατάρτισης των επαγγελματιών που ανήκουν στο δασικό τομέα, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένα, ποιοτικά, και πρακτικά προσανατολισμένα περιεχόμενα μάθησης που θα παραδοθούν με μεθόδους όπως η ηλεκτρονική μάθηση και τα σεμινάρια πρόσωπο με πρόσωπο.
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η καινοτομία της εκπαίδευσης της δασοκομίας για να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές των δασών κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εργασία τους και την προσωπική τους ανάπτυξη, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του τομέα για αποτελεσματική διαχείριση των δασών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου  www.drymos.eu