Σεμινάριο για διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΠΑ

Στο πλαίσιο του βιωματικού προγράμματος Diploma in Negotiations (DIN) και υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) διοργανώνεται το σεμινάριο: “Negotiating Strategically – Business Seminar by AUEB“.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014, και ώρες 10:00-17:00 στο Radisson Blu Park Hotel (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, 106 82, Αθήνα).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθεί η φιλοσοφία της Ελληνικής σχολής σκέψης που αναπτύσσεται στο ΟΠΑ, θα πραγματοποιηθεί ακτινογραφία μίας διαπραγμάτευσης, θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες διαχείρισης συγκρούσεων & διαπραγματεύσεων καθώς και οι τακτικές διαπραγμάτευσης από εξειδικευμένους συμβούλους διαπραγμάτευσης και διδάσκοντες στο ΟΠΑ και τέλος, θα γίνει μια άσκηση διαπραγμάτευσης (Role Playing).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα και η παρακολούθησή του θα είναι δωρεάν (μετά το πέρας του σεμιναρίου, θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν όλες τις ενότητες). Οι αιτήσεις θα εξετασθούν και θα ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 100 συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να έχουν: α) τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία, β) άριστη γνώση αγγλικών (Proficiency) και γ) πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ (ή ισότιμο της αλλοδαπής με ΔΟΑΤΑΠ).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2014 στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέσω mail.