Η αέλια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Εργαστήρι Δημιουργικότητας (09/12/2013)

Η αέλια οργάνωσε σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και τη ΔΑΣΤΑ του Ιονίου Πανεπιστημίου ένα Εργαστήρι Δημιουργικότητας, για να αναδείξει στους φοιτητές τις εκφάνσεις και τη δυναμική της δημιουργικότητας στην επιχειρηματικότητα. Το Εργαστήρι  υλοποιήθηκε στην Κέρκυρα τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

event-forthcoming_4537_1445

Το Εργαστήρι αποτελούταν από δύο (2) Εκπαιδευτικές Ενότητες:
•    την Εκπαιδευτική Συνάντηση Δημιουργικών Ιδεών «Μία Ιδέα Γεννιέται» &
•    την Εκπαιδευτική Συνάντηση «Ανακαλύπτοντας την Επιχειρηματική Ευκαιρία»

Περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήρι Δημιουργικότητας δείτε εδώ.