Η δραστηριότητα της α έ λ ι α το 2013

Η δραστηριότητά της α έ λ ι α ξεκίνησε το Μάιο 2013.

Ήδη έχουμε πραγματοποιήσει μία σειρά ενημερωτικών συζητήσεων σε μικρή κλίμακα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση νέων.

Οι ενημερωτικές συζητήσεις μας αφορούσαν αφενός στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας και αφετέρου στη σημασία των Δεξιοτήτων- Κλειδιά. Τις διοργανώσαμε είτε μεμονωμένα ως α έ λ ι α όσο και σε σύμπραξη με άλλους φορείς.

Έχουμε ήδη δρομολογήσει, όμως, και δράσεις ευρύτερης κλίμακας.

Από το φθινόπωρο του 2013 η  α έ λ ι α  οργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης & δράσεις κινητοποίησης νέων, ιδίως φοιτητών σε ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, για:

[bullet_list]

  • τις Δεξιότητες – Κλειδιά, εκείνες που είναι οι πιο κρίσιμες για την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα
  • την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και
  • την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

[/bullet_list] μόνη ή με συνεργαζόμενους φορείς.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η  α έ λ ι α  υποστηρίζεται από αρωγά μέλη που ενισχύουν το έργο της αλλά και από έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων που θα παρέχουν εθελοντικά τη βοήθειά τους στις δράσεις της, έμπειρους επαγγελματίες αλλά και νέων ανθρώπων, που έχουν ανάγκη και διάθεση να προσφέρουν αλλά και να μάθουν.  Έτσι μπορεί να επεκτείνει το φάσμα των δραστηριοτήτων της