Ευρωπαϊκο πρόγραμμα για την απόκτηση και ενίσχυση των δεξιοτήτων

Σε άρθρο της η εφημερίδα ¨Καθημερινή¨ ενημερώνει για την έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Gaining and strengthening “soft skills” for employment through models of supporting methods”, σχετικά με την απόκτηση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα (www.gainingsoftskills.eu) χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε το άρθρο εδώ.