Εκπαιδευτικά Workshops

Η αέλια  έχει σχεδιάσει και έχει υλοποιήσει (και συνεχίζει να υλοποιεί..) περισσότερα από 300 Εκπαιδευτικά Workshops στα οποία εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες με παραστατικό, θεατρικό τρόπο και σε συνεχή αλληλεπίδραση με αυτούς:

 • Σε ζητήματα  επαγγελματικών ευκαιριών
 • Στο πεδίο των soft skills (κοινωνικών δεξιοτήτων) που είναι κρίσιμα για την επαγγελματική μας ανάπτυξη
 • Σε κρίσιμα θέματα που αποτελούν προκλήσεις για έναν επαγγελματία κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας

Τα Workshops υλοποιούνται :

 • είτε στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης
 • είτε σε συνεργασία με:
  • Εκπαιδευτικούς οργανισμούς,
  • Πανεπιστήμια,
  • Φοιτητικές Οργανώσεις και Ομάδες
  • Επιταχυντές και Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας