Τι κάνουμε

 

Η αέλια οργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις, προσφέρει mentoring και δικτύωση (networking) και προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής εμπειρίας για να στηρίξει επαγγελματίες (και υποψήφιους επαγγελματίες-φοιτητές) στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Υποστήριξη στην πράξη

Η κύρια δραστηριότητά μας περιλαμβάνει:

  1. Προγράμματα Ενδυνάμωσης, τα οποία περιλαμβάνουν Μentoring αλλά και δικτύωση με έμπειρους επαγγελματίες,
  2. Project Σύντομης Πρακτικής Εξάσκησης,
  3. Εκπαιδευτικά Workshops.

Με  τις δράσεις μας έχουμε υποστηρίξει:

  • Επαγγελματικά σχέδια ανθρώπων κάθε ηλικίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (νησιωτική Ελλάδα, Ήπειρος, Μακεδονία, Πελοπόννησος) σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους (τεχνολογικές επιχειρήσεις, τουρισμός, design, πολιτισμός και τέχνη, αγροδιατροφικός κλάδος, κοινωφελής τομέας & κοινωνικές επιχειρήσεις).
  • Τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης σε νέους που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας. Με συμβουλές και χρήσιμες γνώσεις συμβάλαμε στην ενίσχυση της «απασχολησιμότητάς» τους (employability).

Μελέτη και τεχνογνωσία

Εκτός από τις δράσεις πεδίου, η αέλια μελετά συστηματικά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στους επαγγελματικούς κλάδους. Έτσι, προσφέρει χρήσιμη τεχνογνωσία σε όσους συμμετέχουν στα προγράμματά της ή μέσω των social media.

Ένα ειδικότερο πεδίο στο οποίο εμβαθύνουμε είναι οι επαγγελματικές ευκαιρίες σε έναν τόπο. Μέσω των ειδικών workshops μας αναδεικνύουμε σκέψεις για το πώς προσδιορίζουμε επαγγελματικές ευκαιρίες σε μία πόλη, σε ένα νησί, σε μία συγκεκριμένη χώρα.