Πρόγραμμα “Σύνδεσις”

Πρόγραμμα αναβάθμισης προσόντων και ενδυνάμωσης σχετικά με την τεχνολογία & την επαγγελματική ζωή

Το Πρόγραμμα «Σύνδεσις by ΑΕΛΙΑ» είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης προσόντων (upskilling) & επαγγελματικής ενδυνάμωσης ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα η τεχνολογία στα επαγγελματικά σχέδια ή γενικότερα στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

Υποστηρίζουμε επαγγελματίες διαφόρων ηλικιών αλλά και υποψήφιους επαγγελματίες (νέους που ακόμα σπουδάζουν) να κάνουν ένα επαγγελματικό βήμα μπροστά, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τις δυνατότητες που προσφέρει

Οι επαγγελματίες αυτοί γίνονται για 6 μήνες «επωφελούμενοι» (συμμετέχοντες) του προγράμματος και μπαίνουν σε μία διαδικασία μάθησης, συμβουλών, απόκτησης εμπειριών στην πράξη και νέων επαφών.

Υποστήριξη “acceleration” σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς στόχους

Στο πρόγραμμα Σύνδεσις υποστηρίζουμε κάθε χρόνο  μέσω διαδικασίας acceleration(επαγγελματικής ενδυνάμωσης) από 30 έως 60 επαγγελματίες, οι οποίοι λόγω αντικειμένου δραστηριότητας ή συγκυριών δεν έχουν μέχρι σήμερα εξοικείωση με την τεχνολογία . Υποστηρίζουμε επίσης υποψήφιους επαγγελματίες (νέους που ακόμα σπουδάζουν), οι οποίοι αντίστοιχα λόγω του είδους των σπουδών τους δεν έχουν σχετική εξοικείωση.

Τους υποστηρίζουμε να κάνουν ένα επαγγελματικό βήμα μπροστά, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τις δυνατότητες που προσφέρει. Συγκεκριμένα, τους υποστηρίζουμε:

  • Είτε σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό σχέδιο
  • Είτε σε ένα επαγγελματικό πρόβλημα
  • Είτε στον εντοπισμό και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών
  • Είτε ενδυνάμωσή του για να ενισχύσει τις επαγγελματικές του προοπτικές

Ο κάθε ενδιαφερόμενος γίνεται για 6 μήνες επωφελούμενος του προγράμματος θέτει το δικό του επαγγελματικό στόχο και τον βοηθάμε να κατανοήσει, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θέτει στον επαγγελματικό στόχο αυτό η τεχνολογία.  Εμείς προσφέρουμε:

  • Πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές επαγγελματικές καταστάσεις
  • Γνώσεις & ευκαιρίες για μάθηση
  • Δικτύωση με έμπειρους επαγγελματίες

Προσφορά γνώσης και δικτύωσης σε περισσότερους

Παράλληλα με τους εντατικά επωφελούμενους, στο πρόγραμμα Σύνδεσις θα έχουμε και τους «επωφελούμενους γνώσης». Θέλουμε να προσφέρουμε γνώση και ευκαιρίες μάθησης & δικτύωσης σε περισσότερους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες με ανοιχτές δράσεις και με δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος μας είναι να ωφεληθούν έως 150 άτομα κάθε χρόνο.

Πιλοτική Εφαρμογή

Το Σύνδεσις ξεκίνησε από 1η Οκτωβρίου 2019 πιλοτικά με 15 συμμετέχοντες, που ήταν κυρίως απόφοιτοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, καλλιτέχνες ή επαγγελματίες του δημιουργικού κλάδου (design) καθώς και κατοίκους νησιωτικών ή/και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας