Πρόγραμμα “Σύνδεσις”

Πρόγραμμα αναβάθμισης προσόντων και ενδυνάμωσης σχετικά με την τεχνολογία & την επαγγελματική ζωή

Το Πρόγραμμα «Σύνδεσις by ΑΕΛΙΑ» είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης προσόντων (upskilling) και επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε νέους επαγγελματίες, ώστε να αξιοποιήσουν καλύτερα την τεχνολογία στα επαγγελματικά τους σχέδια ή γενικότερα στην επαγγελματική ανάπτυξή τους.

Στην ουσία  είναι πρόγραμμα για την ανάπτυξη της “ψηφιακής επαγγελματικής σκέψης” digital mindset σε νέους επαγγελματίες με σπουδές ή/και εμπειρία εκτός του χώρου της τεχνολογίας

Στο Πρόγραμμα αναδεικνύουμε μέσω βιωματικής μάθησης και mentoring  πώς η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο εργασίας και τα επαγγέλματα.  Οι συμμετέχοντες γίνονται “μαθητευόμενοι στον κόσμο της εργασίας”  (employability learners)σε μία διαδικασία μάθησης (α) του νέου τρόπου εργασίας  όπως (ανα) διαμορφώνεται από την τεχνολογία και (β) των αλλαγών σε επαγγέλματα και επαγγελματικούς κλάδους. Βοηθάμε τους συμμετέχοντες να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους αλλά και να ενισχύσουν την “επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση”.

Στο πρόγραμμα υποδεχόμαστε ως συμμετέχοντες: (α) νέους επαγγελματίες, με μικρή εργασιακή εμπειρία, (β) επαγγελματίες μεγαλύτερης εμπειρίας που κάνουν νέο επαγγελματικό βήμα ή/και αλλαγή στην επαγγελματική τους πορεία και (γ) υποψήφιους επαγγελματίες δηλαδή νέους που μόλις ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους ζωή. Κυρίως στηρίζουμε επαγγελματίες οι οποίοι λόγω σπουδών ή αντικειμένου δραστηριότητας καθώς και λόγω συγκυριών δεν έχουν μέχρι σήμερα εξοικείωση με την τεχνολογία.

Οι επαγγελματίες αυτοί γίνονται για 6 μήνες συμμετέχοντες ως  του προγράμματος, ως “μαθητευόμενοι στον κόσμο της εργασίας” (employability learners) και mentees, και μπαίνουν σε μία διαδικασία μάθησης, συμβουλών, απόκτησης εμπειριών στην πράξη και νέων επαφών.

 

Μάθηση στην πράξη μέσω Projects Σύντομης Πρακτικής Εξάσκησης

Το κύριο στοιχείο του Προγράμματος “Σύνδεσις” είναι η “μάθηση στην πράξη” συνδυασμένη με mentoring. Με βιωματικό τρόπο, ο συμμετέχων του προγράμματος, ως”employability learner”  μαθαίνει πώς η τεχνολογία επιδρά στην επαγγελματική ζωή, τι δυνατότητες δίνει και τι αλλάζει σε σχέση με το παρελθόν. Το Πρόγραμμα βασίζεται σε Projects Σύντομης Πρακτικής Εξάσκησης στα εξής πεδία:

  • Ψηφιακή Επικοινωνία και Marketing
  • Επεξεργασία, συλλογή και ανάλυση Δεδομένων
  • Ψηφιακές Πλατφόρμες για συναλλαγές, για συνεργασία, για εργασία, για γνώση
  • Χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση του τρόπου εργασίας
  • Νέες θέσεις εργασίας και αλλαγή αντικειμένου σε παλιές θέσεις εργασίας
  • Η τεχνητή νοημοσύνη και οι εκθετικές τεχνολογίες (disruptive technologies) και οι νέες προοπτικές που ανοίγουν για τις θέσεις εργασίας, τον τρόπο που εργαζόμαστε και τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία.

Τα Projects Σύντομης Πρακτικής Εξάσκησης είναι στην ουσία εικονικές δοκιμασίες όπου, με την καθοδήγηση και το mentoring της ΑΕΛΙΑ, ο επωφελούμενος του Προγράμματος αναλαμβάνει να παίξει έναν ρόλο και να λύσει ένα πρόβλημα ή να υλοποιήσει μία εργασία.

Στον  “learner-mentee” η ΑΕΛΙΑ

  • προσφέρει οδηγίες και πηγές
  • προσφέρει συμβουλές
  • προσφέρει τη δυνατότητα να συμβουλευθεί επαγγελματίες της πράξης σε σύντομες συζητήσεις
  • προσφέρει τη δυνατότητα για .. “live συνεντεύξεις” επαγγελματιών στο πραγματικό εργασιακό τους περιβάλλον, σε δυναμικά νέα εργασιακά περιβάλλοντα, ώστε να τους παρατηρήσει εν δράσει (εν είδει job shadowing)

Σχηματικά τα Projects Σύντομης Πρακτικής Εξάσκησης είναι ως εξής:

 Δικτύωση με άλλους επαγγελματίες

Στα Projects Σύντομης Πρακτικής Εξάσκησης οι επωφελούμενοι του “Σύνδεσις”θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν επαγγελματίες στα πεδία των Projects. Παράλληλα, όμως, με εκπαιδευτικές συναντήσεις και συναντήσεις δικτύωσης καθώς και με άλλα μέσα και εργαλεία θα προσφέρουμε στους επωφελούμενους συνεχώς ευκαιρίες δικτύωσης σε περισσότερους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες. Οι δράσεις αυτές θα είναι ανοιχτές σε ευρύτερο αριθμό ατόμων.

Μάθηση

Με workshops και εκπαιδευτικές συναντήσεις όπως επίσης καθώς και με άλλα έξυπνα εργαλεία θα προσφέρουμε στους επωφελούμενους ευκαιρίες  μάθησης για ζητήματα τεχνολογίας και επαγγελματικής ζωής και για το μέλλον της εργασίας.

Παράλληλα, στην ειδική ομάδα Facebook “AELIA Syndesis” θα προσφέρουμε συστηματικά νέα γνώση για τα θέματα επαγγελματικής ζωής και τεχνολογίας.

Πιλοτική Εφαρμογή

Το Σύνδεσις ξεκίνησε από το Νοέμβριο 2019 πιλοτικά με 10 συμμετέχοντες, που είναι κυρίως απόφοιτοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, καλλιτέχνες ή επαγγελματίες του δημιουργικού κλάδου (design).