Soft Skills και Εργασία

Soft Skills- Κοινωνικές Δεξιότητες – τι είναι;

Ποιες είναι εκείνες οι δεξιότητές σας, χάρη στις οποίες μπορείτε να υλοποιείτε μία απλή εργασία, οργανώνοντας τις υποχρεώσεις σας ή παράγοντας νέες ιδέες; Ποιες είναι οι δεξιότητες σας βοηθούν να αλληλεπιδράτε με τους άλλους;

  • Δεξιότητα οργάνωσης (αντικειμένων, χρόνου, εργασιών),
  • Δεξιότητα δημιουργίας ή δημιουργικότητα,
  • Δεξιότητα επικοινωνίας (ενεργητική επικοινωνία, παθητική ακρόαση, έκφραση μέσω γραπτού λόγου, διάδραση σε ομάδες),
  • Δεξιότητα συνεργασίας και διαχείρισης ομάδων και ομαδικής εργασίας
  • Δεξιότητα ανάλυσης (αναλυτική σκέψη) και αξιολόγησης/εξέτασης (κριτική σκέψη)
  • Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων

Όλες οι παραπάνω δεξιότητες αποτελούν τις λεγόμενες “κοινωνικές δεξιότητες” ή όπως έχει επικρατήσει να λέγεται τα “soft skills”. — Πρόκειται για τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας και βασίζονται στις ικανότητες που συνεχώς αναπτύσσουμε  και μας βοηθούν να ενεργούμε σε μία οργανωμένη κοινωνία, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις εργασίας αλλά και κοινωνικής αλληλεπίδρασης με άλλους.

Στην ΑΕΛΙΑ έχουμε επιλέξει έξι βασικές κατηγορίες δεξιοτήτων που συνδέονται άμεσα με την επαγγελματική ζωή και φροντίζουμε να αναπτύσσουμε ώστε να ευαισθητοποιούμε και να ενδυναμώνουμε τους συμμετέχοντες. Υπάρχουν πολλές περισσότερες δεξιότητες που είναι σημαντικές αλλά θεωρούμε πως όλες μπορούν να ενταχθούν σε αυτές τις έξι βασικές κατηγορίες.

 

Tα Soft Skills για την ΑΕΛΙΑ: Κλειδί με την επαγγελματική ανάπτυξη

Στην ΑΕΛΙΑ επικεντρωνόμαστε στις κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) σε συνάρτηση με την εύρεση και επιτυχή διατήρηση μίας θέσης εργασίας, καθώς και συνολικά για μία επιτυχία στην επαγγελματική πορεία ενός ατόμου, για να μεταβαίνει σε νέες θέσεις εργασίας ή να προχωρά σε αυτό-απασχόληση ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μέχρι σήμερα δίναμε έμφαση στις πρακτικές γνώσεις, κάποιες εκ των οποίων πιστοποιούνται και ονομάζονται “τυπικά προσόντα”. Τις πρακτικές γνώσεις, τις “τυπικές δεξιότητες” (hard skills) τις αποκτά κανείς μέσω εκπαίδευσης και εμπειρίας (μέσω εργασίας, εθελοντισμού κλπ). Όμως οι κοινωνικές δεξιότητες -soft skills είναι αυτές που τελικά θα αναδείξουν έναν επαγγελματία ώστε να βρει και να διατηρήσει τη θέση εργασίας του, να εξελιχθεί αλλά και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για συναδέρφους ή νεότερους του.

 

Από το 2013 ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε για τα Soft Skills

Από την πρώτη ημέρα κιόλας έναρξης των δράσεων της η ΑΕΛΙΑ επικεντρώνεται στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάδειξη της σημασίας των δεξιοτήτων στην επαγγελματική ζωή, είτε σχετίζεται με την αναζήτηση και εύρεση εργασίας είτε με την επιχειρηματικότητα

Η ΑΕΛΙΑ πιστεύει ακράδαντα στη σημασία των δεξιοτήτων στον επαγγελματικό χώρο για αυτό φροντίζει να ενημερώνεται συνέχεια για τις δεξιότητες του μέλλοντος γενικά αλλά και ειδικά σε συγκεκριμένους κλάδους.

Στην προσπάθεια της αυτή, η ΑΕΛΙΑ οργανώνει και υλοποιεί Εκπαιδευτικά Εργαστήρια. Τα εργαστήριά μας είναι δυναμικά και έχουν συμμετοχικό χαρακτήρα. Μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες μαθαίνουν διασκεδάζοντας και νιώθουν αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη και ασφάλεια να λειτουργήσουν σε μια αλληλοεξαρτώμενη ομάδα, πολλές φορές αγνώστων ανθρώπων μεταξύ τους.

Η ΑΕΛΙΑ στα εργαστήρια της βασίζεται κυρίως στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων όπως:

  • ΑΡΧΗ 1Η Λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες και οι αντικειμενικές ανάγκες του επαγγελματικού και κοινωνικού περίγυρου των συμμετεχόντων
  • ΑΡΧΗ 2Η Προσαρμόζεται το περιεχόμενο ώστε να έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες και τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων
  • ΑΡΧΗ 3Η Ενθαρρύνεται, σταδιακά, η ενεργητική συμμετοχή στο εργαστήριο. Οι ασκήσεις, οι δραστηριότητες και τα παίγνια σταδιακά απαιτούν όλο και μεγαλύτερη συνεργατικότητα.
  • ΑΡΧΗ 4Η Διερευνώνται τυχόν εμπόδια ή και στερεότυπα

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων γίνονται μια σειρά από Βιωματικές Ασκήσεις, όπως ενδεικτικά: – Δραστηριότητες μέσω Ομάδων Εργασίας – Παιχνίδι Ρόλων – Λύσεις προβλημάτων – Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) – Ερωτήσεις-Απαντήσεις.
Επίσης, πολλές δραστηριότητες αποτελούν προσομοίωση προβλημάτων ή επαγγελματικών συνθηκών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τα δεδομένα του προβλήματος, να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν λύσεις, να λάβουν αποφάσεις και να τις υλοποιήσουν σε συνθήκες συνεργασίας με «άγνωστους» ανθρώπους.

Αποτελεί αρχή της ΑΕΛΙΑ κατά τη διάρκεια καθώς και στο τέλος του εργαστηρίου να γίνονται στοχευόμενες ερωτήσεις και συζήτηση με τους συμμετέχοντες για την εμπειρία και τις εντυπώσεις που αποκόμισαν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Μέσω της μαιευτικής μεθόδου κωδικοποιούνται με πρακτικό τρόπο τα βασικά κρίσιμα στοιχεία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας στις επαγγελματικές σχέσεις. Έτσι οι συμμετέχοντες φεύγουν από το εργαστήριο έχοντας έναν πρακτικό και έξυπνο «οδηγό» για τα μελλοντικά επαγγελματικά τους βήματα.

Για την υλοποίηση των εργαστηρίων της η ΑΕΛΙΑ, είτε συνεργάζεται με καταξιωμένους επαγγελματίες με γνώση, εμπειρία και διάθεση να τα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων, είτε «τρέχει» μόνη της τα εργαστήρια με τη συμμετοχή των ιδρυτριών της.