Προγράμματα Ενίσχυσης Απασχολησιμότητας

Τα Προγράμματα Ενίσχυσης Απασχολησιμότητας

Οργανώνουμε Προγράμματα Ενίσχυσης Απασχολησιμότητας (Employability Acceleration Programs) διάρκειας 12 με 24 μήνες στα οποία προσφέρουμε μία ολιστική υποστήριξη απασχολησιμότητας ή επαγγελματικής ανάπτυξης. Τα προγράμματα απευθύνονται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, που επιλέγονται κάθε φορά με ειδικά κριτήρια, σε συνεννόηση με τους χορηγούς μας.

Υποστηρίζουμε τους συμμετέχοντες επαγγελματίες:

  • είτε σε συγκεκριμένα επαγγελματικά σχέδια βοηθώντας τους να τα κάνουν πράξη
  • είτε να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους (upskilling) και ταυτόχρονα να προετοιμαστούν για να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό βήμα.

Στην ουσία προσφέρουμε υπηρεσίες “επιτάχυνσης” (acceleration) στην επαγγελματική ανάπτυξη ή σε ένα επαγγελματικό βήμα. Γι’αυτό στην ουσία τα Προγράμμα Ενδυνάμωσης αποτελούν “Προγράμματα Επιτάχυνσης Επαγγελματικής Ανάπτυξης’ (Acceleration Programs).

 

Τρέχοντα προγράμματα ενδυνάμωσης

Για τα τρέχοντα προγράμματά μας δες εδώ

Παλαιότερα προγράμματα ενδυνάμωσης

Για τα παλαιότερα προγράμματά μας δες εδώ