Προγράμματα Ενδυνάμωσης

Προγράμματα επαγγελματικής ενδυνάμωσης μεγαλύτερης διάρκειας

Πιστεύουμε ότι μία κοινωφελής εταιρεία, όπως η αέλια, για να υποστηρίξει ανθρώπους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη είναι σημαντικό να οργανώσει προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας και ευρύτερου φάσματος υποστήριξης μέσω των οποίων θα υποστηρίζει τους συμμετέχοντες επαγγελματίες:

  • είτε σε συγκεκριμένα επαγγελματικά σχέδια βοηθώντας τους να τα κάνουν πράξη
  • είτε να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους (upskilling) και ταυτόχρονα να προετοιμαστούν για να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό βήμα.

Η αέλια έχει οργανώσει και υλοποιήσει ήδη αρκετά σημαντικά Προγράμματα Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης  διαρκείας από 12 έως 18 μήνες, που αφορούσαν συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών (συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή συγκεκριμένου κλάδου) ή/και για συγκεκριμένου τύπου επαγγελματικά σχέδια.

Σήμερα υλοποιούμε το Πρόγραμμα «ΑΕΛΙΑ – Σύνδεσις»,  ένα πρόγραμμα αναβάθμισης προσόντων (upskilling) και ενδυνάμωσης ώστε να βοηθήσουμε επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν εξοικείωση με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αλλά και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί σήμερα η τεχνολογία σε όλους τους κλάδους.