Προγράμματα Ενδυνάμωσης & Πρωτοβουλίες Μάθησης

Τα Προγράμματα Ενδυνάμωσης

Οργανώνουμε Προγράμματα Ενδυνάμωσης διάρκειας 12 με 24 μήνες στα οποία προσφέρουμε μία ολιστική υποστήριξη απασχολησιμότητας ή επαγγελματικής ανάπτυξης. Τα προγράμματα απευθύνονται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, που επιλέγονται κάθε φορά με ειδικά κριτήρια, σε συνεννόηση με τους χορηγούς μας.

Υποστηρίζουμε τους συμμετέχοντες επαγγελματίες:

  • είτε σε συγκεκριμένα επαγγελματικά σχέδια βοηθώντας τους να τα κάνουν πράξη
  • είτε να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους (upskilling) και ταυτόχρονα να προετοιμαστούν για να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό βήμα.

Στην ουσία προσφέρουμε υπηρεσίες “επιτάχυνσης” (acceleration) στην επαγγελματική ανάπτυξη ή σε ένα επαγγελματικό βήμα. Γι’αυτό στην ουσία τα Προγράμμα Ενδυνάμωσης αποτελούν “Προγράμματα Επιτάχυνσης Επαγγελματικής Ανάπτυξης’ (Acceleration Programs).

 

Παλαιότερα προγράμματα ενδυνάμωσης

Για τα παλαιότερα προγράμματά μας δες εδώ

Τρέχοντα προγράμματα ενδυνάμωσης

Για τα τρέχοντα προγράμματά μας δες εδώ

——————–

Πρωτοβουλίες Μάθησης (Learning & Awareness Initiatives)

Τι είναι οι Πρωτοβουλίες Μάθησης

Η ΑΕΛΙΑ κατά τα αρχικά χρόνια λειτουργίας της οργάνωσε πρωτοβουλίες στις οποίες είχε σκοπό να αναδείξει την αξία κρίσιμων στοιχείων για την επαγγελματική ανάπτυξη νέων και μεγαλύτερων. Οι πρωτοβουλίες περιλάμβαναν εκδηλώσεις περιοδικά επαναλαμβανόμενες, στις οποίες προσφέρονταν:

(α) Ενημερωτικές Διαλέξεις από ειδικούς

(β) Δια ζώσης Συνεντεύξεις από έμπειρους επαγγελματίες

(γ) Εκπαιδευτικά Workshops

(δ) Εμπειρίες βιωματικής μάθησης

Παλαιότερες Πρωτοβουλίες Μάθησης

Οι σημαντικότερες Πρωτοβουλίες Μάθησης ήταν:

Το  Skills2Start για την ανάδειξη της σημασίας των Soft Skills, σε συνεργασία με το British Council Greece και το Innovathens (2015)

Τα Meet & Mix, εμπειρίες βιωματικής μάθησης στις οποίες μέσω παιχνιδιού ρόλων και προσομοιώσεις καταστάσεων προσφέραμε τη δυνατότητα σε νέους και σε φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά και να “ανακρίνουν” με δια ζώσης συνέντευξης επαγγελματίες της πράξης από (α) τον αγροδιατροφικό κλάδο, (β) την τεχνολογία και (γ) τον τουρισμό (2014-2015)