Εκπαιδευτικές Δράσεις στο “Δημιουργώ Επαγγελματικά”

Ο βασικός κορμός του Προγράμματος με τα εκπαιδευτικά εργαστήρια υλοποιήθημε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2017.  Ωστόσο, έγιναν και δράσεις προκαταρκτικής υποστήριξης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Περίοδος προκαταρκτικών συμβουλευτικών συναντήσεων (Ιούνιος-Ιούλιος 2017)

  • Ιωάννινα: 23 Ιουνίου – 25 Ιουνίου 2017
  • Χίος: 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017
  • Βόλος: 5 Ιουλίου – 7Ιουλίου 2017

Περίοδος Αποστολών για Εκπαιδευτικά Διήμερα (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2017)

  • Ιωάννινα: 12 – 16 Οκτωβρίου
  • Χίος: 1- 6 Νοεμβρίου
  • Βόλος: 10-15 Νοεμβρίου

Πρόγραμμα Iωαννίνων

—————————–

Πρόγραμμα Χίου

Ειδική Δράση στη Χίο

—————————–

Πρόγραμμα Βόλου

Ειδική Δράση στο Βόλο

—————————–