Η αέλια στα νησιά

H ΑΕΛΙΑ ενδυναμώνει επαγγελματίες από ελληνικά νησιά…

Στηρίζουμε επαγγελματίες  από ελληνικά νησιά και αναδεικνύουμε προτάσεις για την επαγγελματική δραστηριότητα σε νησιά

Με αφετηρία το Πρόγραμμα ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς που η ΑΕΛΙΑ υλοποίησε από Νοέμβριο 2015 έως Μάρτιο 2017 σε είκοσι τέσσερα (24) νησιά, η κοινωφελής μας εταιρεία αναπτύσσει ειδική δραστηριότητα για να ενδυναμώσει επαγγελματίες από το νησιωτικό χώρο με πρακτική βοήθεια αλλά και με ιδέες και με προτάσεις.

Η αέλια στα νησιά:

  • Ενδυναμώνει επαγγελματίες των νησιών
  • Υποστηρίζει και προωθεί εγχειρήματα με σημαντικό αντίκτυπο για τους επαγγελματίες του νησιού
  • Αναδεικνύει ιδέες, προτάσεις και αναλύει κρίσιμα ζητήματα που αναζητούν λύσεις

Ενδυναμώνουμε επαγγελματίες, κάθε επαγγελματικού κλάδου, από το νησιωτικό χώρο, με συμβουλές, πληροφορίες και με δικτύωση.

Υποστηρίζουμε και προωθούμε εγχειρήματα που μπορούν να έχουν αντίκτυπο στις προοπτικές των επαγγελματιών του νησιού, όπως η πρωτοβουλία το Νησί μου 12 Μήνεςεπιταχύνοντας την υλοποίηση ιδεών και συμβάλλοντας στο να γίνουν πράξη.

Αναδεικνύουμε ιδέες, προτάσεις για τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών σε ένα νησί και αναδεικνύουμε ιστορίες επαγγελματιών που μπορούν να εμπνεύσουν και να λειτουργήσουν ως πρότυπα. Σχετικές ήταν οι ιστορίες επαγγελματιών από 24 νησιά, που αναδείξαμε και στη στήλη μας «Επινήσιες Ιστορίες» στο epixeiro.gr.

Αναλύουμε κρίσιμα ζητήματα στους επαγγελματικούς κλάδους στους οποίους μπορεί κανείς να δραστηριοποιηθεί σε ένα νησί.

Μαθαίνουμε, μελετάμε και συζητάμε τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας επαγγελματίας σε ένα νησί

  • στον τουρισμό,
  • στον αγροδιατροφικό κλάδο,
  • στη βιοτεχνία και τη χειροτεχνία
  • στον πολιτισμό,
  • στις κοινωνικές υπηρεσίες 

με σκοπό να προωθήσουμε τη συζήτηση σε αυτά ώστε να προωθηθούν λύσεις.