Οι Δράσεις μας

Οι δράσεις μας και η υποστήριξη που προσφέρουμε

Η αέλια οργανώνει:

  1. Προγράμματα ενδυνάμωσης,
  2. Project πρακτικής εξάσκησης,
  3. Μentoring με έμπειρους επαγγελματίες,
  4. Εκπαιδευτικά workshops,
  5. Συναντήσεις δικτύωσης.

ενώ μελετά συστηματικά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στους επαγγελματικούς κλάδους και προσφέρει χρήσιμη τεχνογνωσία σε όσους συμμετέχουν στα προγράμματά της ή μέσω των social media.

Συμμετέχοντας στις δράσεις μας, σε ενδυναμώνουμε ώστε να  αντιμετωπίσεις προκλήσεις στην επαγγελματική σου ζωή και να λάβεις κρίσιμες αποφάσεις για το επαγγελματικό σου μέλλον.

Με  τις δράσεις μας έχουμε υποστηρίξει επαγγελματικά σχέδια ανθρώπων κάθε ηλικίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (νησιωτική Ελλάδα, Ήπειρος, Μακεδονία, Πελοπόννησος) σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους (τεχνολογικές επιχειρήσεις, τουρισμός, design, πολιτισμός και τέχνη, αγροδιατροφικός κλάδος, κοινωφελής τομέας & κοινωνικές επιχειρήσεις).

Παράλληλα, έχουμε υποστηρίξει νέους που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους δηλαδή την «απασχολησιμότητά» (employability) τους.