Τρέχοντα Προγράμματα

Το 2020 ξεκίνησε η υλοποίηση του Προγράμματος  “το Μήλο- Πρόγραμμα για να βελτιώσεις την απασχολησιμότητά σου“. Έχει ως αντικείμενο για την υποστήριξη νέων στην απασχολησιμότητά τους, με την δημιουργία σχεδίου επαγγελματικής ανάπτυξης και την υποστήριξη στην υλοποίηση ενεργειών εκπαίδευσης και δικτύωσης. Συμμετέχουν στην πρώτη φάση του προγράμματος 7 επωφελούμενοι και σταδιακά θα διευρυνθεί.

 

Επίσης, υλοποιούμε πιλοτικά το Πρόγραμμα «ΑΕΛΙΑ – Σύνδεσις» και προετοιμάζουμε την ευρεία εφαρμογή του. Είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης προσόντων (upskilling) και ενδυνάμωσης ώστε να βοηθήσουμε επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν εξοικείωση με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αλλά και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί σήμερα η τεχνολογία σε όλους τους κλάδους. Περισσότερα δες εδώ