Η αέλια στην εκδήλωση του ΟΠΑ για τις Επιχειρηματικές Προθέσεις των Νέων

Στην εκδήλωση που οργάνωσε η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ σχετικά με τις επιχειρηματικές προθέσεις νέων, η αέλια παρουσίασε τη σημασία της καλλιέργειας των δεξιοτήτων-κλειδιά για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Read more

Σχεδιασμός της α έ λ ι α για το 2014

[one_half] aelia-logo_final_mov[/one_half] [one_half_last] H  α έ λ ι α  ετοίμασε έναν πρώτο σχεδιασμό για τις δράσεις του 2014.

Εκτός των άλλων:[/one_half_last]

(1) Έχουμε προετοιμάσει ετοιμάσει προγράμματα για τα οποία τις οποίες εκκρεμεί η έγκριση χρηματοδότησης με τα εξής ειδικότερα αντικείμενα:

[bullet_list]

  • Βιωματική Εκπαίδευση στις Δεξιότητες – Κλειδιά, στην οποία θα περιλαμβάνεται ειδική δράση εκπαίδευσης στις Δεξιότητες – Κλειδιά με αφετηρία την τέχνη (πώς η ενασχόληση με τις τέχνες, εικαστικές, παραστατικές, μουσική αναδεικνύει τη σημασία των Δεξιοτήτων – Κλειδιά)
  • Εκπαιδευτικά Εργαστήρια (boot camps) προετοιμασίας επιχειρηματικών σχεδίων στην Κοινωνική Οικονομία

[/bullet_list]

(2) Θα διοργανώσουμε το Skills Weekend.

(3) Θα διοργανώσουμε Forum  συζήτησης για την Πρακτική Άσκηση/Μαθητεία σπουδαστών, φοιτητών με τη συνέργεια τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων φορέων επιδιώκοντας και τη συνεργασία του «Άτλαντα» του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Read more

Η δραστηριότητα της α έ λ ι α το 2013

Η δραστηριότητά της α έ λ ι α ξεκίνησε το Μάιο 2013.

Ήδη έχουμε πραγματοποιήσει μία σειρά ενημερωτικών συζητήσεων σε μικρή κλίμακα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση νέων.

Οι ενημερωτικές συζητήσεις μας αφορούσαν αφενός στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας και αφετέρου στη σημασία των Δεξιοτήτων- Κλειδιά. Τις διοργανώσαμε είτε μεμονωμένα ως α έ λ ι α όσο και σε σύμπραξη με άλλους φορείς.

Έχουμε ήδη δρομολογήσει, όμως, και δράσεις ευρύτερης κλίμακας.

Από το φθινόπωρο του 2013 η  α έ λ ι α  οργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης & δράσεις κινητοποίησης νέων, ιδίως φοιτητών σε ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, για:

[bullet_list]

  • τις Δεξιότητες – Κλειδιά, εκείνες που είναι οι πιο κρίσιμες για την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα
  • την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και
  • την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

[/bullet_list] μόνη ή με συνεργαζόμενους φορείς.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η  α έ λ ι α  υποστηρίζεται από αρωγά μέλη που ενισχύουν το έργο της αλλά και από έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων που θα παρέχουν εθελοντικά τη βοήθειά τους στις δράσεις της, έμπειρους επαγγελματίες αλλά και νέων ανθρώπων, που έχουν ανάγκη και διάθεση να προσφέρουν αλλά και να μάθουν.  Έτσι μπορεί να επεκτείνει το φάσμα των δραστηριοτήτων της