Η αέλια για design & πολιτισμό

Η ΑΕΛΙΑ ενδυναμώνει επαγγελματίες  του Δημιουργικού & του Πολιτιστικού Κλάδου (creative and cultural industries)

H αέλια στηρίζει συστηματικά επαγγελματίες στον κλάδο του Πολιτιστικού και του Δημιουργικού Κλάδου (Cultural & Creative Industries). Παρέχουμε επαγγελματική ενδυνάμωση με συμβουλευτική και mentoring, με ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις και με δράσεις δικτύωσης.

Για επαγγελματίες του κλάδου αυτού, η αέλια υλοποίησε σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) το Πρόγραμμα “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ Επαγγελματικά” για την ενδυνάμωση επαγγελματιών του Πολιτιστικού  & του Δημιουργικού Κλάδου σε τρεις (3) πόλεις στις οποίες το ΠΙΟΠ έχει ιδρύσει και λειτουργεί θεματικά μουσεία για την ανάδειξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς (Ιωάννινα, Χίο και Βόλο).

Επιπλέον, η αέλια συνεργάζεται ήδη από το 2014 με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και έχει σχεδιάσει για τη Σχολή το πρόγραμμα Creativity Forward καθώς και τη λειτουργία ενός Φυτωρίου Επαγγελματιών του Δημιουργικού Κλάδου στους χώρους της Σχολής, τα οποία αναμένονται να λειτουργήσουν σύντομα

Παράλληλα, υλοποιούμε εκπαιδευτικές δράσεις στην ενώ υποστηρίζουμε συμβουλευτικά και με δικτύωση επαγγελματίες του χώρου από 24 Νησιά στο πλαίσιο του Προγράμματος  «ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς»

Δράση της ΑΕΛΙΑ για επαγγελματίες Πολιτισμού & Δημιουργικού Κλάδου μέχρι σήμερα

Η αέλια από την αρχή της λειτουργίας της έβαλε στο επίκεντρο τους επαγγελματίες του χώρου.

Ήδη πριν την ολοκλήρωση του 1ου χρόνου λειτουργίας της, τον Απρίλιο 2014 υλοποίησε την 10-ημερη Δράση Forum – Designers @ the Aegean στη Ρόδο για την ανάδειξη του δυναμικού των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσα από έκθεση και δημόσιες παρουσιάσεις αλλά και με συναντήσεις δικτύωσης φοιτητών και επαγγελματιών της Ρόδου.

Μετά τη δράση συνεργαστήκαμε με φοιτητές και αποφοίτους του τμήματος σε διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες και βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία για την παροχή συμβουλών, για την προώθηση επαφών για επαγγελματικές συνεργασίες ενώ επιλέξαμε ως συνεργάτες για την παροχή υπηρεσιών στην αέλια (σχεδίαση ιστοσελίδων) αποφοίτους του Τμήματος.

Από τα τέλη του 2014 συνεργαζόμαστε με τη Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας υλοποιήσει εκπαιδευτικές δράσεις, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στο Γραφείο Διασύνδεσης για την οργάνωση παρεμβάσεων υποστήριξης των αποφοίτων. Ανάμεσα σε αυτές και το επικείμενο πρόγραμμα Creativity Forward και το Φυτώριο Νέων Επαγγελματιών του Δημιουργικού Κλάδου που αναμένεται να λειτουργήσει η ΑΣΚΤ με τη συνεργασία του British Council.

Στο πρόγραμμα «ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς» στηρίξαμε και στηρίζουμε από το 2016 επαγγελματίες του χώρου του Πολιτισμού & του Δημιουργικού Κλάδου από 24 νησιά, κάποιους εκ των οποίων αναδείξαμε και στη στήλη μας «Επινήσιες Ιστορίες» στο epixeiro.gr.

Το διάστημα 2015-2017 η αέλια υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις και πραγματοποιεί συμβουλευτικές συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Ως προς τις εκπαιδευτικές δράσεις:

(α) Το 2015-2016 πραγματοποιήσαμε  εκπαιδευτικά σεμινάρια στην ΑΣΚΤ για απόφοιτους της Σχολής.

(β) Τον Ιανουάριο 2017 στον Επιταχυντή Επιχειρήσεων του Δημιουργικού Κλάδου στο Innovathens (ΠΙΟΠ- Innovathens- ΑΣΚΤ) υλοποιήσαμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους συμμετέχοντες, σε θέματα γραπτού λόγου, γλώσσας και τρόπου σκέψης των συναλλαγών.