Εργασία και Τεχνολογία

Η τεχνολογία αλλάζει τους επαγγελματικούς κλάδους και τον τρόπο εργασίας (Technology for Work – Tech-4-Work)

Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και φέρνει ανατρεπτικές αλλαγές στις θέσεις εργασίας και στον τρόπο που εργαζόμαστε.  Το μοντέλο καριέρας που γνωρίζαμε ανατρέπεται καθώς αναμένεται ότι κατά μέσο όρο όλοι θα αλλάξουμε αρκετές φορές θέση εργασίας ή τρόπο εργασίας. Επιπλέον, αυτό που απαιτείται περισσότερο από ποτέ είναι  η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων μας (soft skills) ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις αλλαγές αυτές.

Θέσεις Εργασίας με τεχνολογικό αντικείμενο (Work in/for Technology – Work-4-Tech)

Παράλληλα, η τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης ενώ σε κάποια πεδία δημιουργεί και νέα επαγγέλματα.

Τι κάνει η ΑΕΛΙΑ στο πεδίο αυτό;

Η αέλια υποστηρίζει επαγγελματίες στο πώς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της τεχνολογίας ή πώς να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην επαγγελματική τους ζωή.

Η αέλια έχει υποστηρίξει από το 2015 και μετά πάνω από 300 άτομα,  προσφέροντας mentoring και δικτύωση ώστε:

  • Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία:

o   ψηφιακό marketing,

o   ηλεκτρονικό εμπόριο,

o   εξ αποστάσεως επαγγελματικές συνεργασίες,

o   πρόσβαση και διαχείριση πληροφορίας στο διαδικτυο,

o   εφαρμογές αυτοματοποίησης

  • Να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις προκλήσεις που θέτει η τεχνολογία:

o   ψηφιακές συναλλαγές,

o   ανάγκη διαχείρισης ψηφιακής παρουσίας,

o   προστασία δεδομένων στο διαδίκτυο

o   αλλαγές στις θέσεις εργασίας

  • Τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ή τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται χάρη στην τεχνολογία.

Σήμερα η αέλια υλοποιεί το Πρόγραμμα “ΣΥΝΔΕΣΙΣ by αέλια” ένα ειδικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση προσόντων και την ενδυνάμωση επαγγελματιών έναντι των προκλήσεων που η τεχνολογία θέτει στην επαγγελματική ζωή.

Τα μέλη του δικτύου της αέλια διαθέτουν σημαντική γνώση και εμπειρίας σε θέματα τεχνολογίας καθώς:

  • Μέλη της αέλια έχουν υπάρξει μέντορες ή σύμβουλοι σε τεχνολογικές εταιρείες
  • Μέλη της αέλια ασχολούνται επαγγελματικά με την τεχνολογία