Η αέλια στο 4ο Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η αέλια είχε τη χαρά να οργανώσει δύο εργαστήρια στο πλαίσιο του 4ου Θερινού Σχολείου Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου την 7η Ιουλίου 2015.

Read more