Προτάσεις έργων για τη στήριξη φοιτητών & ερευνητών με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020

H αέλια δημοσιεύει τις προτάσεις της για τα έργα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014 -2020 για τη στήριξη φοιτητών και ερευνητών με φορείς υλοποίησης τα ΑΕΙ.

[two_third] 23.5.2014_Το-νέο-ΕΣΠΑ. [/two_third] [one_third_last]

 

 

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο: AΕΛΙΑ_ΕΣΠΑ_ΔΡΑΣΕΙΣ [/one_third_last]