Η αέλια στην εκδήλωση «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Η αφετηρία ή το τέρμα μιας σταδιοδρομίας?» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η αέλια συμμετείχε με επιτυχία στην εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Η αφετηρία ή το τέρμα μιας σταδιοδρομίας?» στις 6 Μαίου 2014.

Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου για τη σταδιοδρομία στο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και για την πορεία που χρειάζεται να ακολουθήσουν επιλέγοντας τον παραπάνω χώρο.

Η αέλια με το παράλληλο εργαστήρι “Συνεργαζόμαστε, συνεννοούμαστε και βρίσκουμε λύσεις” αφύπνισε με βιωματικό τρόπο τους φοιτητές και τους αποφοίτους έτσι ώστε να δοκιμάσουν την επικοινωνιακή και συνεργατική τους δεξιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ.