Το μέλλον του ελληνικού Ιndustrial Design αναδεικνύεται στο Νότιο Αιγαίο!

Από την Τετάρτη 23 Απριλίου έως και το Σάββατο 3 Μαΐου 2014 διοργανώνεται στην Ρόδο το Forum IndustrialDesigners@theAegean για τους/τις  φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Read more

Η αέλια στο Facebook

Τώρα μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα τόσο για τις δράσεις της αέλια όσο και για θέματα σχετικά με τη συμβουλευτική ανθρώπινου δυναμικού και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στη σελίδα της στο Facebook

 ΑΕΛΙΑ

 

ΔΡΥΜΟΣ-Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των δασών

Το ευρωπαικό πρόγραμμα DRYMOS, έχει ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της κατάρτισης των επαγγελματιών που ανήκουν στο δασικό τομέα, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένα, ποιοτικά, και πρακτικά προσανατολισμένα περιεχόμενα μάθησης που θα παραδοθούν με μεθόδους όπως η ηλεκτρονική μάθηση και τα σεμινάρια πρόσωπο με πρόσωπο.
Read more

Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC), που αποτελει πρωτοβουλία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),  διεξάγεται η Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων.

Η έρευνα θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου-Δεκεμβρίου 2014 και θα συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία, τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων, καθώς και τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον.

Read more

Η αέλια στην εκδήλωση «Κάνε την επικοινωνία επάγγελμα!» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η αέλια συμμετείχε στην εκδήλωση «Κάνε την επικοινωνία επάγγελμα!» που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 3 Απριλίου 2014.

Read more