Πώς να παρουσιάζετε τις προσωπικές σας δεξιότητες στο βιογραφικό σας σημείωμα

Επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη, επαγγελματισμός, ηγετικές δεξιότητες, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα…, είναι μερικές μόνο από τις λεγόμενες «προσωπικές δεξιότητες (soft skills)» που εκτιμούν ιδιαίτερα οι εργοδότες.

-images-gellis-Image-FocusOn-2013-FO397_soft_skills

 

«Εάν δεν επιδείξετε αυτές τις ικανότητες, είναι μάλλον απίθανο να αποκτήσετε την επιθυμητή θέση εργασίας» συμβουλεύει η Louise Bushill, διευθύντρια του EURES στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για τη σωστή παρουσίαση των προσωπικών δεξιοτήτων σας στο βιογραφικό σημείωμα πρέπει να:

  • Να αποδείξετε τις προσωπικές ικανότητες που αναπτύξατε κατά την περίοδο φοίτησης ή πρακτικής εκπαίδευσης.
  • Να καταγράψετε τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας.
  • Να επικαλείστε προηγούμενες θέσεις απασχόλησης ως αποδεικτικό στοιχείο των προσωπικών δεξιοτήτων σας.
  • Να αναφέρετε τυχόν εμπειρία σε εθελοντική εργασία.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ