Νέες δεξιότητες για τις σύγχρονες επιχειρήσεις από τον Σ.Ε.Β

Ο ΣΕΒ υλοποιεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία με σκοπό να ενισχύσει τους δυναμικούς εκπροσώπους   της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αναπτύσσει δράσεις που στόχο έχουν να κινητοποιήσουν τις δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Print

Οι δράσεις αυτές αφορούν τρεις βασικούς πυλώνες την υποστήριξη της Εξωστρέφειας, της Καινοτομίας και της Νέας Επιχειρηματικότητας που αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης και της ανταγωνιστικότητας σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με επίκεντρο την εξωστρέφεια.

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε εδώ.