Καινοτόμοι επιχειρηματίες που ξεχώρισαν το 2013

Οι επιχειρηματίες που άλλαξαν τα δεδομένα στους επιχειρηματικούς τους κλάδους και την επιχειρηματικότητα γενικότερα δεν ήταν πάντα οι πρώτοι στην αγορά με μια νέα εφεύρεση. Είναι, ωστόσο, οραματιστές που κατανόησαν πώς μια υπάρχουσα ιδέα μπορεί να γίνει καλύτερη ή φθηνότερη ή προσβάσιμη σε εκατομμύρια.

Αναλυτικότερα δείτε το άρθρο εδώ