Η αέλια στην εκδήλωση του ΟΠΑ για τις Επιχειρηματικές Προθέσεις των Νέων

Στην εκδήλωση που οργάνωσε η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ σχετικά με τις επιχειρηματικές προθέσεις νέων, η αέλια παρουσίασε τη σημασία της καλλιέργειας των δεξιοτήτων-κλειδιά για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Read more