ΧΟΡΗΓΙΕΣ στην αέλια

Η α έ λ ι α έχει μέχρι σήμερα λάβει τις εξής χορηγίες:

Γενικά για τη δραστηριότητά της

Έλαβε χορηγίες από:

  • 1) Την Ευαγγελία-Χρυσηίδα (Ελίνα) ΜΠΑΣΙΩΤΗ – 300 ευρώ (2 Μαρτίου 2015)
  • 2) Tον Κωνσταντίνο ΟΡΦΑΝΟ – 280 ευρώ (15 Μαρτίου 2015)
  • 3)Το Γεώργιο ΜΠΑΣΙΩΤΗ – 50 ευρώ (15 Μαρτίου 2015)
  • 4)Την Αδαμαντία (Μάντω) ΜΠΑΣΙΩΤΗ – 50 ευρώ (15 Μαρτίου 2015)
  • 5)Tον Νικόλαο ΠΑΣΧΟ- 250 ευρώ (17 Μαρτίου 2015)
  • 6)Τον Δημήτριο ΜΑΚΡΗ-200 ευρώ (20 Μαρτίου 2015)
  • 7) Την Ιουλία-Μαργαρίτα ΟΡΦΑΝΟΥ 295 ευρώ (20 Ιουλίου 2015)

Για ειδικότερες δράσεις της

Έλαβε τις εξής χορηγίες:

(1) Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Βρετανικό Συμβούλιο για τη μηνιαία δράση Skills-2-Start, η α έ λ ι α  έχει λάβει χορηγία ύψους 240 ευρώ από το Βρετανικό Συμβούλιο (Ελλάδος) για την κάλυψη δαπανών του Skills-2-Start (27 Μαρτίου 2015 δυνάμει της από 10-3-2015 σύμβασης)

(2) Στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς”  η αέλια έχει λάβει υψηλή δωρέα από το Μέγα Δωρητή, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του Προγράμματος.

Επιπλέον, η α έ λ ι α  έχει λάβει χορηγίες από τους εξής χορηγούς:

  1. Από την Εταιρεία Arbitrage Real Estate, ποσό ύψους 400 ευρώ, δυνάμει σχετικής σύμβασης (3 Δεκεμβρίου 2015) με στόχο την υποστήριξη των νέων της Κύθνου (για τη δράση της Κέας)
  2. Από την Εταιρεία Green Value Associates, ποσό ύψους 400 ευρώ δυνάμει σχετικής σύμβασης (4 Δεκεμβρίου 2015)
  3. Από την Εταιρεία Παπαδημητρίου Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ. ποσό ύψους 500 ευρώ δυνάμει σχετικής σύμβασης (21 Ιανουαρίου 2016)

Από το Σωματείο “Σύλλογος Φίλων Κέας”, ειδικά για τη δράση στην Κέα, ποσό ύψους 300 ευρώ δυνάμει σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου