Πρωτοβουλίες Μάθησης και Ευαισθητοποίησης

 

Πρωτοβουλίες Μάθησης & Ευαισθητοποίησης (Learning & Awareness Initiatives)

Τι είναι οι Πρωτοβουλίες Μάθησης & Ευαισθητοποίησης

Η ΑΕΛΙΑ κατά τα αρχικά χρόνια λειτουργίας της οργάνωσε πρωτοβουλίες στις οποίες είχε σκοπό να αναδείξει την αξία κρίσιμων στοιχείων για την επαγγελματική ανάπτυξη νέων και μεγαλύτερων. Οι πρωτοβουλίες περιλάμβαναν εκδηλώσεις περιοδικά επαναλαμβανόμενες, στις οποίες προσφέρονταν:

(α) Ενημερωτικές Διαλέξεις από ειδικούς

(β) Δια ζώσης Συνεντεύξεις από έμπειρους επαγγελματίες

(γ) Εκπαιδευτικά Workshops

(δ) Εμπειρίες βιωματικής μάθησης

 

Παλαιότερες Πρωτοβουλίες Μάθησης & Ευαισθητοποίησης

Οι σημαντικότερες Πρωτοβουλίες Μάθησης & Ευαισθητοποίησης ήταν:

Το  Skills2Start για την ανάδειξη της σημασίας των Soft Skills, σε συνεργασία με το British Council Greece και το Innovathens (2015)

Τα Meet & Mix, εμπειρίες βιωματικής μάθησης στις οποίες μέσω παιχνιδιού ρόλων και προσομοιώσεις καταστάσεων προσφέραμε τη δυνατότητα σε νέους και σε φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά και να “ανακρίνουν” με δια ζώσης συνέντευξης επαγγελματίες της πράξης από (α) τον αγροδιατροφικό κλάδο, (β) την τεχνολογία και (γ) τον τουρισμό (2014-2015)