Μία πρωτότυπη Πολιτική Χορηγιών από την αέλια

Χορηγίες με διπλό πλεονέκτημα για τους χορηγούς

Χορηγώντας την πρώτη επαγγελματική εμπειρία

Η αέλια έχει διαμορφώσει μία πρωτότυπη πολιτική χορηγιών με αφετηρία τη γενικότερη επιδίωξή της να δίνει την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να έχουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία.

Στην ουσία η πολιτική χορηγιών της αέλια παρέχει διπλό πλεονέκτημα στους χορηγούς, μεγιστοποιώντας την κοινωνική ωφέλεια της χορηγίας τους καθώς μέσω της χορηγίας τους:

  1. στηρίζουν ένα νέο επαγγελματία στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα
  2. στηρίζουν την κοινωφελή δράση της αέλια.

Ειδικότερα:

Η αέλια έχει επιλέξει στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της να αναθέτει την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών καταρχήν σε νεαρούς/νεαρές επαγγελματίες, με μικρή ή μηδενική επαγγελματική εμπειρία, (ηλικίας περίπου από 22 έως 32 ετών) δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτούν την κρίσιμη αρχική επαγγελματική εμπειρία και συχνά να έχουν ακόμα και την πρώτη τους επαγγελματική εργασία.

Για επαγγελματικές εργασίες στα πεδία του design, της επικοινωνίας, των οπτικοακουστικών παραγωγών, της εκπαίδευσης & του επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και της διοικητικής οργάνωσης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης η αέλια αναζητά συνεργασία με νέους επαγγελματίες, που έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει τον αρχικό κύκλο των σπουδών τους.

Επιδίωξη της αέλια είναι η αμοιβή των επαγγελματιών αυτών να καλύπτεται μέσω χορηγιών από επιχειρήσεις (στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους) ή από κοινωφελείς φορείς.

Με τον τρόπο αυτό, από κοινού η αέλια με τους εκάστοτε χορηγούς της παρέχουν την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να έχουν μία από τις πρώτες τους επαγγελματικές εμπειρίες.