Εντοπίζοντας Επαγγελματικές Ευκαιρίες

Είναι σημαντικό το έργο της αέλια στην υποστήριξη νέων που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας να εντοπίσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες και να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους δηλαδή την «απασχολησιμότητά» τους (employability).

Μία βασική πρωτοβουλία ήταν η σειρά workshops (Άσκηση) με τίτλο “Mapping Work Opportunities” που πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο 2019 έως  και τον Ιούνιο 2019 μέσω Workshops και ανοιχτών συζητήσεων με νέους. Στο πλαίσιο της ‘Άσκησης” η αέλια κατέγραψε και κωδικοποίησε χρήσιμες διαπιστώσεις για τον εντοπισμό των επαγγελματικών ευκαιριών σε κάθε τόπο.

Το πιο δυναμικό ήταν τo Workshop που έγινε τον Απρίλιο 2019 στο Impact Hub Athens.