Επαγγελματικές Ευκαιρίες

Μεθοδολογία για τον Εντοπισμό Επαγγελματικών Ευκαιριών

Η αέλια έχει αναπτύξει μία μεθοδολογία για να υποστηρίζει νέους και μεγαλύτερους επαγγελματίες που βρίσκονται στην αρχή ενός επαγγελματικού βήματος ή συνολικά τις επαγγελματικής τους πορείας να εντοπίσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρονται σε αυτούς, με βάση τα δεδομένα του δικού τους προφίλ απασχολησιμότητας (Employability Profile).

Τη μεθδολογία μας αξιοποιούμε σε workshops μας και στο mentoring που προσφέρουμε.

Πρωτοβουλία “Mapping Work Opportunities”

Μία σημαντική μας πρωτοβουλία ήταν η σειρά workshops και ανοιχτών συζητήσεων με τίτλο “Mapping Work Opportunities” που πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο 2019 έως  και τον Ιούνιο 2019. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας η αέλια κατέγραψε και κωδικοποίησε χρήσιμες διαπιστώσεις για τον εντοπισμό των επαγγελματικών ευκαιριών σε κάθε τόπο.

Το πιο δυναμικό ήταν τo Workshop που έγινε τον Απρίλιο 2019 στο Impact Hub Athens.