Καλώς ήρθατε!

Η αέλια σε στηρίζει στην επαγγελματική σου ανάπτυξη

H αέλια¹ είναι μία κοινωφελής, μη κερδοσκοπική, εταιρεία με σκοπό να προσφέρει γνώση και πρακτική υποστήριξη σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης και απασχολησιμότητας.

Η αέλια οργανώνει:

  • Προγράμματα Ενδυνάμωσης, τα οποία περιλαμβάνουν mentoring, μάθηση χρήσιμων γνώσεων αλλά και δικτύωση με έμπειρους επαγγελματίες,
  • Εκπαιδευτικά Workshops με αντικείμενο κρίσιμα ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης (ιδίως θέματα επαγγελματικών αποφάσεων, επαγγελματικών ευκαιριών, επαγγελματικών συνεργασιών καθώς και ζητήματα soft skills)

ενώ σε ειδικές περιπτώσεις οργανώνουμε Projects Σύντομης Πρακτικής Εξάσκησης, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτούν εμπειρία από την επαγγελματική ζωή στην πράξη.

Βοηθάμε σε κρίσιμες επαγγελματικές αποφάσεις

Βοηθάμε επαγγελματίες αλλά και υποψήφιους επαγγελματίες (δηλ. νέους στο στάδιο των σπουδών τους) να κατανοήσουν τα κρίσιμα ζητήματα της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις.

Στηρίζουμε επαγγελματικά σχέδια

Με  τις δράσεις μας έχουμε υποστηρίξει επαγγελματικά σχέδια ανθρώπων κάθε ηλικίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (νησιωτική Ελλάδα, Ήπειρος, Μακεδονία, Πελοπόννησος) σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους (τεχνολογικές επιχειρήσεις, τουρισμός, design, πολιτισμός και τέχνη, αγροδιατροφικός κλάδος, κοινωφελής τομέας & κοινωνικές επιχειρήσεις).

Ενδυναμώνουμε επαγγελματίες απέναντι στις προκλήσεις της επαγγελματικής ζωής

Μέσω της συμμετοχής στις δράσεις μας, οι επαγγελματίες και υποψήφιοι επαγγελματίες ενδυναμώνονται σημαντικά ώστε να  αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της επαγγελματικής ζωής, που στην εποχή μας μεταβάλλονται συνεχώς.

Μελετάμε για την απασχολησιμότητα (employability)

Η αέλια μελετά συστηματικά όλες τις παραμέτρους της απασχολησιμότητας (employability), δηλαδή πώς μπορούμε, ανάλογα με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ευκαιρίες που έχουμε να βρούμε ή να δημιουργήσουμε το κατάλληλο επάγγελμα που θα μας προσφέρει βιοπορισμό και προσωπική πληρότητα.

Μελετάμε τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, μελετάμε τις διεθνείς τάσεις, συζητάμε με ειδικούς και έχουμε πλέον αναπτύξει μία  χρήσιμη τεχνογνωσία την οποία προσφέρουμε σε όσους συμμετέχουν στα προγράμματά μας και διαχέουμε μέσω των social media.

Εντοπίζουμε επαγγελματικές ευκαιρίες

Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μελετήσουμε και να αναδεικνύουμε πώς να εντοπίζεις επαγγελματικές ευκαιρίες. Είναι σημαντικό το έργο της αέλια στην υποστήριξη νέων που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας να εντοπίσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες και να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους δηλαδή την «απασχολησιμότητά» (employability) τους.

¹ Επίσημη επωνυμία: «ΑΕΛΙΑ-Εργαστήρι για την Επαγγελματική Ζωή»